Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

imtheonlyone
3406 2cc0 390
Reposted fromimyours imyours viaaanisiowe aanisiowe
imtheonlyone
8777 45ea 390
imtheonlyone
4817 6ff2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaanisiowe aanisiowe
1771 430d 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaaanisiowe aanisiowe
imtheonlyone
Niestety łatwiej człowieka objąć tajemnicą niż rękoma.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
imtheonlyone
Reposted fromiminlove iminlove viarawwwr rawwwr
imtheonlyone
Jeszcze będzie przepięknie
Jeszcze będzie normalnie
— Tilt "Jeszcze będzie przepięknie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarawwwr rawwwr
imtheonlyone
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viarawwwr rawwwr
imtheonlyone
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa
imtheonlyone
6774 2c6d 390
Reposted fromvandalize vandalize viasleeping sleeping
imtheonlyone
8711 4342 390
Reposted fromtetsukun tetsukun viaszarakoszula szarakoszula
imtheonlyone
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszarakoszula szarakoszula
imtheonlyone
6329 59a4 390
Poradnik pozytywnego myślenia
imtheonlyone
1158 6c78 390
Reposted fromSalute Salute viaszarakoszula szarakoszula
imtheonlyone
5130 fde1 390
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapureevil pureevil
imtheonlyone
4076 7132 390
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #1
Reposted fromkartoNik kartoNik viapureevil pureevil
imtheonlyone
0130 a7d6 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viapureevil pureevil
imtheonlyone
7549 2482 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapureevil pureevil
imtheonlyone
8492 6703 390
:)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl