Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

imtheonlyone
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
imtheonlyone
1893 60d9 390
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viaMaryiczary Maryiczary
imtheonlyone
"- Pamiętasz... - zaczynam. - Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko."
— Jodi Picoult - "Bez mojej zgody"
Reposted fromarizonadream arizonadream viaMaryiczary Maryiczary

July 28 2017

imtheonlyone
4376 6797 390
My kind of heaven 
Reposted fromaanisiowe aanisiowe
imtheonlyone
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
imtheonlyone
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarawwwr rawwwr
9468 8e13 390
Reposted fromwowimtired wowimtired viarawwwr rawwwr
imtheonlyone
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viarawwwr rawwwr
imtheonlyone
9145 fc28 390
Reposted fromintrigante intrigante viarawwwr rawwwr
imtheonlyone
7380 34d2 390
imtheonlyone
0924 c398 390
Reposted fromkatsiu katsiu viaszarakoszula szarakoszula
imtheonlyone
imtheonlyone
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viapureevil pureevil
imtheonlyone

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

Reposted fromdiammond diammond viapureevil pureevil
imtheonlyone
1116 0474 390
imtheonlyone

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viapureevil pureevil
imtheonlyone
8915 82f6 390
Reposted fromretaliate retaliate viapureevil pureevil
imtheonlyone
5374 542d 390
imtheonlyone
Rany, 
które się nie goją, 
można opłakiwać tylko w samotności.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromhisteryczna histeryczna viapureevil pureevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl